1

Dit is SamSam

Onze school 

SamSam is een basisschool waar alle kinderen uit de omgeving welkom zijn. Het leren omgaan met elkaar en het respecteren van elkaar, kan hierdoor worden versterkt. De school staat bekend als een school die een open sfeer uitstraalt en een veilige speel - en leeromgeving biedt.  

SamSam staat in het hart van Oosterhout, naast dorpshuis de Schakel en heeft een sociale functie in het dorp. Onze school ligt in een landelijke omgeving met veel groen en ruimte. Kinderen uit het dorp Oosterhout, Slijk-Ewijk en Nijmegen Noord komen naar SamSam voor goed en uitdagend onderwijs. 

De school is afhankelijk van het aantal leerlingen in het dorp en de omgeving. Per schooljaar kan het leerlingenaantal wisselen. Er wordt dan ook per schooljaar bekeken hoe de groepen gevormd kunnen worden, er kunnen ook eventueel combinatiegroepen gevormd worden.  

Met ruim 320 kinderen, verdeeld over 16 groepen, zijn we een middelgrote school.

Samen met kinderopvang De Klompjes en de peuterspeelzaal de Veldmuisjes vormen wij de Brede School Oosterhout. Een kleinschalig structureel samenwerkingsnetwerk om de ontwikkeling van kinderen extra te ondersteunen. Er wordt nauw met elkaar samengewerkt aan de doorlopende ontwikkelingen van kinderen. 

SamSam maakt onderdeel uit van de stichting Wonderwijs. Wonderwijs is een professionele organisatie voor primair onderwijs.

Algemene informatie over Wonderwijs en alle scholen van Wonderwijs is te lezen op de website van onderwijs:

Website onderwijs         

Missie 

Op SamSam wordt er kwalitatief hoogwaardig onderwijs geboden aan alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd in een inspirerende leeromgeving. Wij doen recht aan de eigenheid van kinderen. Elk kind is anders en mag dat laten zien. Het is onze missie de unieke kwaliteiten en talenten van kinderen te versterken. Het is onze missie een veilige basis te bieden waarin we samen met de kinderen, ouders en externen werken aan de totale ontwikkeling van de kinderen. We willen kinderen opvoeden tot individuen die zelfstandig kunnen functioneren, zich verantwoordelijk gedragen zodat zij zich in de huidige maatschappij op een goede wijze staande kunnen houden. 

 Onze missie hebben we vertaald in de slogan: “Samen maken we de school”

Het onderwijs is continu in beweging. We zijn een zichzelf vernieuwende organisatie waarin altijd ruimte is voor verbetering. Op onze school besteden we bewust tijd en aandacht aan reflectie en verandering. We kijken kritisch naar onszelf, consolideren wat goed is en veranderen wat beter kan. 

Visie 

De kernwaarden van SamSam zijn: 

In de eerste levensjaren groeien veel kinderen op in een beschermde omgeving. Door de jaren heen wordt hun kleine wereld steeds een stukje groter. De basisschool is, samen met de thuisomgeving, een belangrijk fundament voor de toekomst van kinderen. SamSam vergelijkt zichzelf daarom graag met een boom en noemt zich een BOOMschool. 

De wortels staan symbool voor de lokale binding. De stevige stam groeit langzaam maar zeker en is een stabiele basis. Dit staat voor het vertrouwde jaarklassensysteem: een sterke en veilige leeromgeving, met een krachtig, gedifferentieerd aanbod in de basisvakken. De takken van de boom groeien verschillende kanten op. Ze vertegenwoordigen de mogelijkheden die SamSam kinderen biedt om zich te ontwikkelen. Er is veel ruimte om te leren en ontdekken. Het gaat dan ook niet altijd om het resultaat, maar juist om de weg ernaartoe. 

SamSam is een stimulerende en leerzame, sociale omgeving voor kinderen, teamleden en allen die betrokken zijn bij onze school. We zijn een leergemeenschap waarin we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en samen verantwoording nemen. Binnen onze school heerst een positief, sociaal en open klimaat. 

We werken vanuit de basisbehoeften van elk individu: 

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door de kernvakken lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. Deze vakken vinden veelal plaats op de ochtenden. Vanuit deze basis leren onze leerlingen zelfstandig te werken waarbij zij worden gestimuleerd om creatief te denken en hun eigen talenten te ontdekken. 'Onderzoekend en coöperatief leren' speelt daarbij een belangrijke rol. In de middag worden de wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) vanuit thema’s aangeboden. Er is daarbij ruimte voor een onderzoekende en ontdekkende manier van werken met ruimte voor eigen onderzoek. Binnen de thema’s wordt er ook aandacht besteed aan expressie (beeldend, drama en muziek). Hetgeen de kinderen op hun eigen wijze hebben onderzocht binnen een thema wordt aan het einde gepresenteerd aan de groep. Op deze manier wordt vanuit een thema betekenisvol onderwijs geboden. In de onderbouw ligt de nadruk op het samen spelend leren, vanaf de middenbouw ligt de nadruk meer op het samen leren. Verder zijn bewegingsonderwijs en ICT belangrijke onderdelen van ons totale onderwijsprogramma. 

Ons team 

Ons team is een professionele, betrokken groep mensen. Zowel jong en oud als man en vrouw zijn goed vertegenwoordigd. Meedenken, verantwoordelijkheid nemen en “out of the box” denken wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Initiatief nemen wordt beloond. Daardoor heerst er een open leerklimaat waarin iedereen tot bloei komt, met de kinderen uiteraard voorop. 

Het team van SamSam bestaat uit 26 groepsleerkrachten, 2 onderwijsassistentes, een administratief medewerkster, een conciërge, een overblijfcoördinator, een vakleerkracht gym, twee intern begeleiders, een ICT coördinator, een onder- en bovenbouwcoördinator en een directeur. Daarnaast werkt het team samen met externe specialisten zoals: de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werkster, een logopedist, een dyslexiebegeleider. Op de website vindt u een teampagina. Via de link ons team vindt u de namen van onze medewerkers en de groep waarin ze werken.  

Op SamSam kunnen vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning van onderwijskundige activiteiten van de leerkrachten en ter ondersteuning van de conciërge. Ook het overblijfteam bestaat uit een groep professionele vrijwilligers. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk. Regels, afspraken en verantwoordelijkheden worden door de leerkracht of de directie met de vrijwilligers doorgesproken. 

1.4.1 Studenten 

SamSam is een opleidingsschool. Stagiaires van de PABO en ALPO maken voor hun opleiding opdrachten en verzorgen lessen onder begeleiding van de leerkracht van de groep. Een LIO (Leerkracht In Opleiding), die aan het afstuderen is, mag onder supervisie van één van onze leerkrachten zelfstandig lesgeven. Stagiaires van het ROC (SPW) bieden ondersteuning in de groep en aan de leerkracht en geven zelf geen les. De ALO studenten verzorgen sport en bewegen tijdens de gymlessen.  

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring