Bestuur

Onze school maakt deel uit van Wonderwijs. In deze stichting hebben 15 scholen in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard hun krachten gebundeld.

De dagelijkse leiding is in handen van éénhoofdig College van Bestuur, mw. Hennie van Schilt. De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuurlijk handelen, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De personeelsomvang is rond de 400 medewerker en het aantal leerlingen rond de 4.000. Meer informatie is te vinden op www.wonderwijs.nl

LOGO

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring