Rekenmethode

De school maakt voor haar rekenonderwijs gebruik van de rekenmethode Getal & Ruimte Junior. De methode sluit aan op Getal & Ruimte, een veelgebruikte wiskundemethode in het voortgezet onderwijs.

Getal & Ruimte in groep 1/2
In de groepen 1/2 worden leskaarten ingezet met daarop diverse rekenactiviteiten die afgestemd zijn op het jongere kind. Iedere week wordt een nieuw onderwerp aangeboden in drie stappen: (1) Rekenen ervaren met je lijf – in het speellokaal of op het schoolplein, (2) Informeel rekenen met concreet materiaal – in de kring of aan een tafeltje, (3) Rekenen toepassen aan de hand van een digitale praatplaat of in een leerwerkboek.

Getal & Ruimte in groep 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van leerwerkboeken, waarin zowel uitleg als oefensommen zijn opgenomen. De kinderen werken aan één onderwerp per week met vaste rekenstrategieën (manieren om dingen uit te rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’). Omdat iedere week gericht is op één nieuw rekenonderwerp, is er veel ruimte voor oefening.

Ouderbrieven
Bij de methode zijn ouderbrieven ontwikkeld voor groep 3 t/m 8.  Deze brieven gaan in op de leerinhouden en rekenstrategieën die in elk lesblok (hoofdstuk) centraal staan. De ouderbrieven kunnen ouders, verzorgers of externe begeleiders houvast bieden als ze met kinderen thuis in gesprek willen gaan over rekenen of kinderen willen helpen bij rekenopdrachten. In de onderstaande tabel zijn deze lesbrieven opgenomen per leerjaar (GR) en lesblok (B).

Ouderbrieven leerjaar 3
G3 B1 – nieuwsbrief voor ouders
G3 B2 – nieuwsbrief voor ouders
G3 B3 – nieuwsbrief voor ouders
G3 B4 – nieuwsbrief voor ouders
G3 B5 – nieuwsbrief voor ouders
G3 B6 – nieuwsbrief voor ouders
G3 B7 – nieuwsbrief voor ouders
G3 B8 – nieuwsbrief voor ouders
G3 B9 – nieuwsbrief voor ouders

Ouderbrieven leerjaar 4
G4 B1 – nieuwsbrief voor ouders
G4 B2 – nieuwsbrief voor ouders
G4 B3 – nieuwsbrief voor ouders
G4 B4 – nieuwsbrief voor ouders
G4 B5 – nieuwsbrief voor ouders
G4 B6 – nieuwsbrief voor ouders
G4 B7 – nieuwsbrief voor ouders
G4 B8 – nieuwsbrief voor ouders
G4 B9 – nieuwsbrief voor ouders

Ouderbrieven leerjaar 5
G5 B1 – nieuwsbrief voor ouders
G5 B2 – nieuwsbrief voor ouders
G5 B3 – nieuwsbrief voor ouders
G5 B4 – nieuwsbrief voor ouders
G5 B5- nieuwsbrief voor ouders
G5 B6- nieuwsbrief voor ouders
G5 B7- nieuwsbrief voor ouders
G5 B8- nieuwsbrief voor ouders
G5 B9- nieuwsbrief voor ouders

Ouderbrieven leerjaar 6
G6 B1 – nieuwsbrief voor ouders
G6 B2 – nieuwsbrief voor ouders
G6 B3 – nieuwsbrief voor ouders
G6 B4 – nieuwsbrief voor ouders
G6 B5 – nieuwsbrief voor ouders
G6 B6 – nieuwsbrief voor ouders
G6 B7 – nieuwsbrief voor ouders
G6 B8 – nieuwsbrief voor ouders
G6 B9 – nieuwsbrief voor ouders

Ouderbrieven groep 7
G7 B1 – nieuwsbrief voor ouders
G7 B2 – nieuwsbrief voor ouders
G7 B3 – nieuwsbrief voor ouders
G7 B4 – nieuwsbrief voor ouders
G7 B5 – nieuwsbrief voor ouders
G7 B6 – nieuwsbrief voor ouders
G7 B7 – nieuwsbrief voor ouders
G7 B8 – nieuwsbrief voor ouders
G7 B9 – nieuwsbrief voor ouders

Ouderbrieven groep 8
G8 B1 – nieuwsbrief voor ouders
G8 B2 – nieuwsbrief voor ouders
G8 B3 – nieuwsbrief voor ouders
G8 B4 – nieuwsbrief voor ouders
G8 B5 – nieuwsbrief voor ouders
G8 B6 – nieuwsbrief voor ouders
G8 B7 – nieuwsbrief voor ouders
G8 B8 – nieuwsbrief voor ouders

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring