Leerplicht en verlof

In bepaalde situaties is het mogelijk om buiten de schoolvakanties verlof te krijgen voor uw kind(eren). Daarvoor vult u altijd een verlofformulier in. Dit kunt u onderaan deze pagina via de button downloaden of ophalen bij de administratie. U vult het formulier volledig in en levert het in bij de administratie.

Een verlofaanvraag kan worden ingediend voor de volgende situaties:

Gewichtige omstandigheden

Extra verlof bij gewichtige omstandigheden valt uiteen in 2 categorieën: 10 schooldagen of minder, en méér dan 10 schooldagen. Het belangrijkste verschil is dat in het eerste geval de directeur van de beslist over het al dan niet toekennen van het verlof, en bij meer dan 10 dagen de leerplichtambtenaar. Klik voor details.

De volgende situaties zijn geen ‘gewichtige omstandigheden’:

  • Familiebezoek in het buitenland
  • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
  • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
  • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
  • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers) drukte
  • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen nog vrij zijn.

Godsdienst of levensovertuiging

U kunt een beroep op vrijstelling doen als uw kind tijdens schooluren plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Voorbeelden hiervan zijn het Suiker- en offerfeest.

Vakantie

Indien één van beide ouders een beroep of bedrijf heeft waardoor vakantie van minimaal 2 aaneengesloten weken tijdens de gewone schoolvakantieperiodes onmogelijk is, kunnen ouders bij de schooldirectie vakantieverlof aanvragen. Om in aanmerking te komen voor dit verlof gelden de volgende regels:

  • De ouders moeten het verzoek richten aan de schooldirectie
  • De ouders moeten bij hun aanvraag een werkgeversverklaring en een verklaring van de accountant overleggen
  • De directeur mag een leerling slechts éénmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen
  • Het vakantieverlof mag niet langer duren dan 10 aaneengesloten schooldagen.

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring