Stage en projecten

Stage lopen op SamSam

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan het opleiden van aankomende leraren. Daartoe bieden we elk schooljaar een aantal stageplekken aan. Deze zijn bij voorkeur gereserveerd voor opleidingen die studenten voorbereiden op een beroep in het basisonderwijs. Zo werken we samen met  de Lerarenopleiding basisonderwijs (HAN) en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (HAN). SamSam maakt elk nieuw schooljaar afspraken met de stagebureaus van de verschillende opleidingen. Daarnaast plaatsen we zo nu en dan vacatures voor een afstudeerstage voor leraren in opleiding (lio). Incidenteel bieden we ook ruimte aan studenten die afkomstig zijn van andere opleidingen. Zo hebben er in het verleden buitenlandse leraren, onderwijsassistenten en klassenassistenten in opleiding en Cios-studenten op SamSam stage gelopen.

Bij het beoordelen van stage-aanvragen zijn de volgende punten voor ons van belang:

Doorgaans zullen we eerst een kennismakingsgesprek plannen met de stagecoördinator of stagementor. Op basis van dit gesprek bepalen we of we definitief tot plaatsing overgaan. Alle studenten die op SamSam stage willen lopen dienen een stagecontract te tekenen. Met het ondertekenen van dit contract geeft de student aan dat hij op de hoogte is van de plichten en verantwoordelijkheden van een leraar in opleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van privacygevoelige informatie over leerlingen.  

Maatschappelijke stage en het profielwerkstuk

Regelmatig krijgen we verzoeken van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor een maatschappelijke stageplek of het uitvoeren van een opdracht voor school (bijvoorbeeld het profielwerkstuk). Elke binnenkomende vraag beoordelen we afzonderlijk. De uitvoering van deze stages en schoolopdrachten zal altijd buiten de lessen van SamSam om georganiseerd dienen te worden.  Voor maatschappelijke stages betekent dit dat de mogelijkheid geboden wordt om de conciërge op school te ondersteunen bij werkzaamheden. Jaarlijks zijn er echter maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Voor onderzoeksopdrachten geldt dat deze bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden tijdens het overblijven of in de pauzes.

Incidenteel willen we ook mogelijkheden bieden voor maatschappelijke stages in een groep. Dit doen we alleen als:

Een onderzoek uitvoeren op SamSam

We ontvangen jaarlijks vele aanvragen voor deelname aan onderzoeken. Als school kunnen we niet op al deze aanvragen ingaan. We geven de voorkeur aan praktijkonderzoek, dat uitgevoerd wordt door studenten die op onze school stage lopen.

Daarnaast streven we ernaar jaarlijks aan minimaal één extern onderzoeksproject deel te nemen. Bij het beoordelen van aanvragen voor extern onderzoek, zijn de volgende punten voor ons van belang.

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring