6

Adressen

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Directie
Valentien Milder: v.milder@wonderwijs.nl

Managementteam
Patricia Vermaas (bovenbouw): p.vermaas@wonderwijs.nl 
Ika Faazen (onderbouw): i.faazen@wonderwijs.nl 

Interne begeleiders
Leonie Verheggen:l.verheggen@wonderwijs.nl 
Esther Overkleeft:e.overkleeft@wonderwijs.nl

Administratie: administratie.samsam@wonderwijs.nl 
Oudervereniging: info@ovsamsam.nl 
Medezeggenschapsraad:mr.samsam@wonderwijs.nl
Overblijf: overblijven.samsam@wonderwijs.nl 

Algemeen directeur Wonderwijs:
Hennie van Schilt
College van Bestuur Wonderwijs
Bezoekadres: De Hoenderik 9, 6662 VM, Elst
Postadres: Postbus 210, 6660 AE, Elst
Tel. : 0481 – 353715
info@wonderwijs.nl

 

De Klompjes – Partou (BSO)

Onderdeel van Brede School Oosterhout

Dorpsstraat 69
6678 BG Oosterhout
Tel: 0481 – 48 20 08
E info@deklompjes.nl 
www.deklompjes.nl

Externe vertrouwenspersoon

Mevrouw Sonja Tettero
E sonja@vertrouwenszaken.nl
T 06-24677640

Functionaris Gegevensbescherming

Lumen Group B.V.

Reactorweg 301
3542 AD Utrecht
030 – 889 65 75
fg@lumengroup.nl

GGD Gelderland-Midden

Postbus 5364
6802 EJ ARNHEM
T 0800 -8446000
E jgz@vggm.nl

Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs:     
0800 - 8051 (gratis)

Klachtenmelding seksuele intimidatie of misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
T 0900 - 111 31 11

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring