Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kunt u meepraten en meedenken over de school. In de MR bespreken we allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de school.

De MR van SamSam bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert ongeveer een keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Wat doet de MR?

De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en teamleden. Het bestuur moet heel veel zaken, die met school te maken hebben, voorleggen aan de MR. Soms moet de MR met besluiten instemmen, wil het plan door kunnen gaan. Ook wordt de MR regelmatig om advies gevraagd. Het gaat hier onder andere om de volgende onderwerpen:

Leden van de MR:

Ika Faazen (leerkracht groep 3 en onderbouwcoördinator) – Marinke van Blitterswijk (leerkracht groep 1 en 2) – Esther Overkleeft (intern begeleider groep 1 t/m 3) – Bram Withaar (voorzitter MR en vader van Wouter groep 5A) – Mendy Kummeling (secretaris MR en moeder van Mels groep 5B en Lauren groep 3A) – Harm Denissen (vader van Nina groep 5B en Anne groep 3B).

Meer weten over de MR? Neem contact op via mr.samsam@wonderwijs.nl.

Notulen 2022 – 2023:

01. 6 september 2022

02. 11 oktober 2022

03. 29 november 2022

04. 17 januari 2023

Jaarverslag MR 2021-2022

 

Notulen 2021 – 2022:

01. MR 07-09-2021

02. MR 12-20-2021

03. MR 30-11-2021

04. MR 21-12-2021

05. MR 08-02-2022

06. MR 10-05-2022

07 MR 25-05-2022

08. MR 21-06-2022

Jaarverslag

Klik hier om alle notulen van de MR in te zien.

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring