Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kunt u meepraten en meedenken over de school. In de MR bespreken we allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de school.

De MR van SamSam bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert ongeveer een keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Wat doet de MR?

De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en teamleden. Het bestuur moet heel veel zaken, die met school te maken hebben, voorleggen aan de MR. Soms moet de MR met besluiten instemmen, wil het plan door kunnen gaan. Ook wordt de MR regelmatig om advies gevraagd. Het gaat hier onder andere om de volgende onderwerpen:

Leden van de MR:

Ika Faazen (leerkracht groep 3A en onderbouwcoördinator) – Marinke van Blitterswijk (leerkracht groep 1/2C) – Esther Overkleeft (intern begeleider groep 1 t/m 3 en leerkracht groep 4A) – Niels Aerts (voorzitter MR en vader van Matthijs groep 5B en Thomas groep 4B) – Iris Verbruggen (secretaris MR en moeder van Jonas groep 7 en Robin groep 4B) – Harm Denissen (vader van Nina groep 6A en Anne groep 4A).

Meer weten over de MR? Neem contact op via mr.samsam@wonderwijs.nl.

 

Notulen 2023 – 2024:

01. 26 september 2023

02. 10 oktober 2023

03. 7 november 2023

04. 12 december 2023

Jaarverslag MR 22-23

 

Notulen 2022 – 2023:

01. 6 september 2022

02. 11 oktober 2022

03. 29 november 2022

04. 17 januari 2023

05. 21 maart 2023

06. 18 april 2023

07. 23 mei 2023

08. 20 juni 2023

Jaarverslag MR 2021-2022

Jaarverslag MR 2020-2021

 

Regelement MR

 

 

Klik hier om alle notulen van de MR in te zien.

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring