Spellingmethode

Op school maken we gebruik van de spellingmethode: Staal Spelling. Deze lesmethode wordt op veel basisscholen in Nederland gebruikt. In deze methode wordt de spellingaanpak van José Schraven gehanteerd. Kijk voor meer informatie op: Zo leer je kinderen lezen en spellen – Leraar24.

De methode hecht veel waarde aan de instructie door de leerkracht. De kinderen krijgen die instructie dan ook iedere dag. De kinderen leren de naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel. Ook de eerder geleerde categorieën en regels worden iedere dag herhaald. Hierdoor zakt de kennis van de kinderen niet weg. Het leereffect is groter kinderen de naam van de categorie en de spellingregel altijd op dezelfde manier uitgelegd krijgen. Daarom gebruiken we op school dezelfde categorienamen en spellingregels door de jaargroepen heen.

Wel of niet thuis oefenen?
Thuis extra oefenen met spelling is doorgaans niet noodzakelijk. We willen voorkomen dat kinderen thuis de regel of categorie op een andere manier aangeboden krijgen dan op school. Als je ouders toch wil informeren over de categorie namen en bijbehorende regels, dan kun je gebruik maken van deze ouderbrief. Als kinderen bepaalde regels moeten inslijpen kan het soms wel wenselijk zijn kinderen deze toch ook thuis in te oefenen. In de dat geval is het van belang dat u kennis hebt op van de spellingregels die we op school hanteren.

Spellingregels per jaargroep
De spellingregels die aangeboden worden in de jaargroep van uw zoon of dochter kunt u hier vinden:

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring