(Bijna) 4 jaar

De kleutergroepen op SamSam zijn gecombineerde groepen: kinderen van groep 1 en 2 spelen en werken samen. Tijdens het hele schooljaar stromen er kleuters van (bijna) 4 jaar in. Op welk moment dat is bepalen we samen met u. We hanteren hierbij verschillende uitgangspunten en afspraken.

Uitgangspunt: starten mag op de eerste dag na de vierde verjaardag

Dit is echter niet verplicht, de leerplicht geldt pas vanaf vijf jaar. Voor de vierjarigen op school gelden wel de regels over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Aanvullende afspraken

Om deze grote stap voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen, gelden er enkele aanvullende afspraken:

Leerlingen die in de laatste drie weken voor en tijdens de zomervakantie vier jaar worden, starten direct na de zomervakantie

De periode voor de zomervakantie is een onrustige periode met grote kleutergroepen en veel (afsluitende) activiteiten. De meerwaarde van het kennismaken met de groep is klein omdat de samenstelling na de vakantie heel anders is: de leerlingen van groep 2 zijn in het nieuwe schooljaar immers derde groepers. De kinderen die vlak voor en in de zomervakantie vier jaar worden, komen kennismaken tijdens een ‘doorschuifmoment’ (een deel van de dag voor de zomervakantie waarbij de groepen samen zijn in de samenstelling van het nieuwe schooljaar, met kinderen en leerkrachten).

Leerlingen die tussen 1 augustus en de eerste schoolweek jarig zijn, zijn direct na de zomervakantie welkom

In de eerste week na de zomervakantie worden regels en afspraken aangeleerd in de groep. Kinderen die na de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar 4 jaar worden starten na hun vierde verjaardag in de kleutergroep.

Trakteren

Het is niet nodig dat uw kind trakteert wanneer het op school komt. Er gebeuren tenslotte al genoeg spannende dingen.

Tijdpad

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring