Oudervereniging SamSam

De Ouder Vereniging (OV) SamSam zet zich in voor een goede sfeer op school; een sfeer waarin leerlingen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat doet de OV?
De OV organiseert verschillende activiteiten, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest en de sport- en speldag. Ook werkt de OV mee aan de Kerstviering en de SamSamdag. In overleg en samenwerking met het team stelt de OV geld beschikbaar en organiseert een groot deel van deze activiteiten.

De OV is ook een klankbord namens de ouders naar de school. Er wordt gepraat over onderwerpen die niet met de onderwijsinhoud te maken hebben. Daarnaast regelt de OV Jantje Beton, waarvan de opbrengst naar het opknappen van het schoolplein gaat.

Ouderbijdrage en andere inkomsten
De activiteiten worden voor een deel betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage van € 40,- per kind. De OV organiseert extra activiteiten buiten school om extra inkomsten te werven om door het schooljaar wat extra's aan de kinderen te kunnen bieden en tekorten op te kunnen vangen. Zo hebben actieve leden op het einde van schooljaar 22/23 een te gekke disco georganiseerd en in het schooljaar 23/24 zijn er op dierendag reptielen langs gekomen in iedere klas.

Jaarverslag 2022-2023 van de OV vindt u hier.

Waarom meedoen?

Via de OV kunt u op een actieve manier bijdragen aan een onvergetelijke schooltijd van uw kind. U leert de schoolwereld beter en anders kennen. En u bent samen met ouders en leerkrachten actief bezig voor (en met) de kinderen.

De OV vergadert één keer per zes à zeven weken. De werkgroepen werken zelfstandig aan de activiteiten, in overleg met school.

Geïnteresseerd?

De OV is altijd op zoek naar ouders die actief mee willen werken en denken. Heeft u daar belangstelling voor? Of heeft u vragen? OuderVereniging (OV) SamSam is te bereiken via ov.samsam@wonderwijs.nl 

Contact

Basisschool SamSam
De Honsvoet 4
6678 BT Oosterhout

0481 – 481448
samsam@wonderwijs.nl

Privacy verklaring