Schoolplan

Home / Schoolplan

Schoolplan

In ons schoolplan is het beleid van SamSam voor een periode van vier jaar omschreven. In dit document leest u waar we voor staan en hoe we dit willen bereiken. Ieder jaar maken we ook een concreet jaarplan met de actuele beleidsvoornemens voor het komend schooljaar. Een samenvatting daarvan is de ‘Plan-on-a-Page’. Hiernaast vindt u de actuele versie en de versies van eerdere schooljaren.