Schoolplan

Home / Schoolplan

Schoolplan

In ons schoolplan is het beleid van SamSam voor een periode van vier jaar omschreven. In dit document leest u waar we voor staan en hoe we dit willen bereiken. Ieder jaar maken we ook een concreet jaarplan met de actuele beleidsvoornemens voor het komend schooljaar.