Overblijven

Home / Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.10 uur kunnen leerlingen overblijven op school. Professionele overblijfkrachten houden dan toezicht bij de lunch en tijdens het spelen.

Brood en iets te drinken

U hoeft alleen boterhammen en iets te drinken mee te geven.

Regels & afspraken

Overblijven moet gezellig, veilig en prettig verlopen. Daarom hebben we een aantal duidelijke regels en afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Kosten

Voor de betaling kunt u de overblijfkaart gebruiken. U betaalt dan € 52,50 voor 30 keer overblijven. Per overblijfdag is dat € 1,75. Maak het bedrag over op rekening nummer: NL78RABO0127928944, naar Stg Wonderwijs – Overblijven SamSam Oosterhout. Wilt u ook de naam en de groep van uw kind vermelden? Het is ook mogelijk om zónder overblijfkaart over te blijven. In dat geval betaalt u € 2,50 contant.

Overblijven op vaste dagen

Blijft uw kind op vaste dagen over? Geef dit dan aan het begin van het schooljaar. Wilt u dit via email doorgeven aan de overblijfcoördinator: overblijven.samsam@wonderwijs.nl

Afmelden en incidenteel overblijven

  • Wilt u uw kind(eren) eenmalig afmelden voor een vaste dag? Doe dit dan via de mail tot 8.30 uur: overblijven.samsam@wonderwijs.nl.
  • Blijft uw kind incidenteel of een keer extra over? Of wilt u uw kind afmelden dan kunt u dit tot 8.30 uur via de mail doorgeven. Wanneer u uw kind niet tijdig afmeldt wordt het bedrag van die dag alsnog bij u in rekening gebracht.  overblijven.samsam@wonderwijs.nl
  • Gebruikt u geen overblijfkaart? Dan kunt u € 2,50 contant in een envelop meegeven aan uw kind. In de andere gevallen wordt er een overblijfdag van de kaart afgeschreven.
  • Aan- of afmelden kan tot uiterlijk 8:30 uur op de gewenste overblijfdag.

Contactinformatie

Overblijfcoördinator: Emmy Daams
Aan/afmelden of meer informatie nodig mail dan gerust naar: overblijven.samsam@wonderwijs.nl