Overblijven

Home / Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.10 uur kunnen leerlingen overblijven op school. Professionele overblijfkrachten houden dan toezicht bij de lunch en tijdens het spelen.

Er is een echte overblijfkrant vol met nieuws, kennismaken en vacatures! Klik hier.

Gezond eten & drinken

De kinderen nemen zelf brood en drinken mee in een trommel en een goed sluitende beker. Op beiden moet de naam en klas van uw kind staan. De overblijfkrachten zorgen voor een gezond stuk groente of fruit bij de lunch. Wij willen gezond gedrag stimuleren. Wilt u daarom geen snoep en/of snacks meegeven?

Regels & afspraken

Wij vinden het belangrijk dat het overblijven gezellig, veilig en prettig verloopt. Daarom hebben we een aantal duidelijke regels en afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden.

Kosten

Voor de betaling kunt u de overblijfkaart gebruiken. U betaalt dan € 52,50 voor 30 keer overblijven. Per overblijfdag is dat € 1,75. Maak het bedrag over op rekening nummer: NL78RABO0127928944, naar Stg Onderwijs Overbetuwe – Overblijven SamSam Oosterhout. Wilt u ook de naam en de groep van uw kind vermelden? Het is ook mogelijk om zónder overblijfkaart over te blijven. In dat geval betaalt u € 2,50 contant.

Overblijven op vaste dagen

Blijft uw kind op vaste dagen over? Geef dit dan aan het begin van het schooljaar. Wilt u dit via email doorgeven aan de overblijfcoördinator: overblijven@samsamoosterhout.nl.

Afmelden en incidenteel overblijven

  • Wilt u uw kind(eren) eenmalig afmelden voor een vaste dag? Doe dit dan bij voorkeur op de planningslijst op het prikbord bij de ingang van het Tussendoortje. Afmelden kan eventueel ook via de mail.
  • Blijft uw kind incidenteel of een keer extra over? Dan kunt u dit ook op de planninglijst schrijven.
  • Gebruikt u geen overblijfkaart? Dan kunt u € 2,50 contant in een envelop meegeven aan uw kind. In de andere gevallen wordt er een overblijfdag van de kaart afgeschreven.
  • Aan- of afmelden kan tot uiterlijk 9:00 uur op de gewenste overblijfdag.

Contactinformatie

Overblijfcoördinator: Emmy Daams
Aan/afmelden: overblijven@samsamoosterhout.nl
Meer informatie: bel 06-48713856