Medezeggenschapsraad

Home / Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad kunt u meepraten en meedenken over de school. In de MR bespreken we allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de school.

De MR van SamSam bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR vergadert ongeveer een keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Wat doet de MR?

De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en teamleden. Het bestuur moet heel veel zaken, die met school te maken hebben, voorleggen aan de MR. Soms moet de MR met besluiten instemmen, wil het plan door kunnen gaan. Ook wordt de MR regelmatig om advies gevraagd. Het gaat hier onder andere om de volgende onderwerpen:

  • Het formatieplan (de inzet van het personeel en de groepssamenstelling)
  • Schoolgids en andere communicatiemiddelen
  • (Organisatie en doelen van het onderwijs op SamSam)
  • Financiën van de school
  • Calamiteitenplan en ARBO-zaken
  • Scholing en benoeming of ontslag van personeelsleden
  • De ouderbijdrage en de besteding daarvan
  • Het zorgplan (alles wat we doen voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben)
  • Sponsoring

Leden van de MR:

Bernadette Clemens (leerkracht groep 4) – Mirre Verbeet (leerkracht groep 3 en 4) – Esther Overkleeft (intern begeleider groep 1 t/m 3) – Bram Withaar (voorzitter MR en vader van Wouter groep 4A) – Mendy Kummeling (secretaris MR en moeder van Mels groep 4BA en Lauren groep 1/2A) – Harm Denissen (vader van Nina groep 4B en Anne groep 1/2A).

Meer weten over de MR? Neem contact op via mr@samsamoosterhout.nl.

Klik hier om alle notulen van de MR in te zien.