Informatieavond nieuwe ouders donderdag 26 januari 2023

Home / Informatieavond nieuwe ouders donderdag 26 januari 2023

Woont u in het dorp Oosterhout (Gld) of in Nijmegen-Noord en mag uw kind binnenkort naar de basisschool? Dan nodigen we u van harte uit op onze kennismakingsavond op donderdag 26 januari.  Opgeven kan via de mail; administratie.samsam@wonderwijs.nl

Komt u ook kennismaken met SamSam?

U bent op zoek naar een goede basisschool voor uw kind? Die school vindt u in het dorp Oosterhout, op een paar minuten lopen of fietsen van Nijmegen-Oosterhout. Kom maar kijken!

Naar school gaan is veel meer dan leren lezen, schrijven en rekenen. School is de plaats om je te laten verrassen, te onderzoeken en samen te werken. Een plaats waar je leert voor het leven, waar je kunt genieten, spelen en groeien. Onze school biedt onderwijs dat daarop inspeelt met vertrouwd en eigentijds onderwijs. Met het bekende leerstofjaarklassensysteem als basis bieden we elke leerling volop ruimte voor eigen ontwikkeling.

We zien onszelf als een BOOMschool. Geworteld in de lokale samenleving, met een stevige stam als basis: een sterke en veilige leeromgeving, met een krachtig, gedifferentieerd aanbod in de basisvakken.

De takken van de boom staan voor de diverse interesses, talenten, mogelijkheden, leerstijlen en leerwegen van leerlingen (en leerkrachten). De eigenheid van uw kind is het belangrijkst. Kinderen worden gezien, voelen zich veilig en doen toekomstgerichte vaardigheden op. Er is veel ruimte om te leren en ontdekken. Het gaat dan ook niet altijd om het resultaat, maar juist om de weg ernaartoe.

Infoavond: donderdag, 26 januari
Komt u ook kijken hoe we deze ambities in praktijk brengen? Bijvoorbeeld op de informatieavond op 26 januari van 19:30 tot 21:00 uur. Tijdens deze avond vertellen we u meer over onze aanpak, visie en onze extra activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van de leerlingenzorg, meerbegaafdheid of onderzoekend leren, maar ook op het vlak van cultuur en muziek.

In de (kleuter) lokalen vertellen leerkrachten u meer over de activiteiten tijdens een schooldag en hoe (en wat) uw kleuter leert in de onderbouw. Ook is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de intern begeleider(s), de bouwcoördinatoren of de directeur. Aanmelden is erg prettig, maar niet noodzakelijk. U bent altijd welkom.

Kennismaken?
Kunt u niet komen of wilt u meteen SamSam ervaren? Dan bent van harte uitgenodigd voor een uitgebreide rondleiding.  Alle (adres)informatie vindt u op onze site:  www.samsamoosterhout.nl

 

SamSam vormt samen met Kinderdagverblijf De Klompjes en peuterspeelzaal De Veldmuisjes de Brede School Oosterhout.