(Bijna) 4 jaar

Home / (Bijna) 4 jaar

De kleutergroepen op SamSam zijn gecombineerde groepen: kinderen van groep 1 en 2 spelen en werken samen. Tijdens het hele schooljaar stromen er kleuters van (bijna) 4 jaar in. Op welk moment dat is bepalen we samen met u. We hanteren hierbij verschillende uitgangspunten en afspraken.

Uitgangspunt: starten mag op de eerste dag na de vierde verjaardag

Dit is echter niet verplicht, de leerplicht geldt pas vanaf vijf jaar. Voor de vierjarigen op school gelden wel de regels over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Aanvullende afspraken

Om deze grote stap voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen, gelden er enkele aanvullende afspraken:

Leerlingen die in de laatste drie weken voor en tijdens de zomervakantie vier jaar worden, starten direct na de zomervakantie

De periode voor de zomervakantie is een onrustige periode met grote kleutergroepen en veel (afsluitende) activiteiten. De meerwaarde van het kennismaken met de groep is klein omdat de samenstelling na de vakantie heel anders is: de leerlingen van groep 2 zijn in het nieuwe schooljaar immers derde groepers. De kinderen die vlak voor en in de zomervakantie vier jaar worden, komen kennismaken op de ‘doorschuifmiddag’ (een middag voor de zomervakantie waarbij de groepen samen zijn in de samenstelling van het nieuwe schooljaar, met kinderen en leerkrachten).

Jarig in december: instromen mag, maar kan ook direct na de Kerstvakantie

December is een gezellige tijd voor de kleuters op school. Maar Sinterklaas en Kerst zorgen ook voor extra onrust. In overleg met de onderbouwcoördinator kunt u er voor kiezen om uw kleuter na de Kerstvakantie te laten starten.

Leerlingen die tussen 1 augustus en 1 oktober jarig zijn, zijn al direct na de zomervakantie welkom

We geven de voorkeur aan deze vervroegde instroom omdat er op deze manier sneller rust en duidelijkheid is voor de kinderen. Regels en afspraken worden dan in één keer aangeleerd aan een wat grotere groep. Na 1 oktober stromen er dan weer regelmatig kleuters in.

Trakteren

Het is niet nodig dat uw kind trakteert wanneer het op school komt. Er gebeuren tenslotte al genoeg spannende dingen.

Tijdpad

  • Ongeveer 8 weken voor de vierde verjaardag van uw kind ontvangt u van de onderbouwcoördinator een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek maken we nader kennis en bekijken we of we uw kind de zorg kunnen bieden die het nodig heeft. Hierna volgt de definitieve inschrijving.
  • Ongeveer 4 weken voor de vierde verjaardag van uw kind neemt de leerkracht van de groep waar uw kind geplaatst is contact met u op om twee ‘wenmomenten’ te plannen.
  • Nadat de afspraken gemaakt zijn, ontvangt uw kind een uitnodigingskaartje ter bevestiging.
  • Als uw kind vier jaar is geworden, mag het iedere dag naar school.
  • Na ongeveer zes weken op school (of eerder in overleg) plant de leerkracht met u een gesprek om nader kennis te maken en de eerste observaties te bespreken.