Activiteitencommissie

Home / Activiteitencommissie

Oudervereniging SamSam

De OuderVereniging (OV) SamSam zet zich in voor een fijne sfeer op school; een sfeer waarin leerlingen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat doet de OV?
De OV doet dit door diverse activiteiten te organiseren, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest en de sport-en speldag. Ook werkt de OV mee aan de Kerstviering en de SamSamdag. In overleg en samenwerking met het team stelt de OV geld beschikbaar en organiseert een groot deel van deze activiteiten.

De OV is ook een klankbord namens de ouders naar de school. Er wordt gepraat over onderwerpen die niet met de onderwijsinhoud te maken hebben. Daarnaast regelt de OV Jantje Beton, waarvan de opbrengst naar het opknappen van het schoolplein gaat.

Ouderbijdrage en andere inkomsten
De activiteiten worden voor een deel betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage van € 35,- per kind. Ook organiseert de OV, samen met een actieve groep vrijwilligers, een aantal kleding- en speelgoedbeurzen op school. De opbrengst daarvan wordt gebruikt voor bijvoorbeeld extra spel- en speelmaterialen of boeken op school.

Waarom meedoen?

Via de OV kunt u op een actieve manier bijdragen aan een onvergetelijke schooltijd van uw kind. U leert de schoolwereld beter en anders kennen. En u bent samen met ouders en leerkrachten actief bezig voor (en met) de kinderen.

De OV vergadert één keer per 6 à 7 weken. De werkgroepen werken zelfstandig aan de activiteiten, in overleg met school.

Geïnteresseerd?

De OV is altijd op zoek naar ouders die actief mee willen werken en denken. Heeft u daar belangstelling voor? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met voorzitter Marloes Boermans. U kunt OuderVereniging (OV) SamSam bereiken via ov@samsamoosterhout.nl.